ORGANA GENITALIA MASCULINA

TESTIS
 
Extremitas cranialis
Extremitas caudalis
Facies lateralis
Facies medialis
Margo liber
Margo epididymalis
Mesorchium
Tunica albuginea 1
Interstitium testis
Endocrinocytus interstitialis
Parenchyma testis
Tubulus seminifer convolutus2
Epithelium spermatogenicum
Epitheliocytus sustenans3
Cellulae spermatogenicae
Lamina limitans3
Membrana basalis3
Stratum fibrosum3
Stratum myoideum3
Tubulus seminifer rectus2
Rete testis4
Cisterna intracapsularis4
Cisterna intratesticularis4
Cisterna extratesticularis4
Vasa sanguinea et nervi testis
A. testicularis5
V v. testiculares5
Truncus thoracicoabdominalis
Vasa 1. testicularis (Lym.
Fig. 13.6)
Plexus aorticus (PNS Annot. 81)
Plexus adrenalis
Gg. adrenalia
Plexus testicularis
Spermatogonium6
Spermatocytus primaries
Spermatocytus secundarius
Spermatidium
Proacrosoma 7
Vesicula proacrosomatica 7
Granulum proacrosomaticum 7
Acrosoma8
Membrana acrosomatica
externa12
Membrana acrosomatica
intema12
Substantia acrosomatica8
Perforatorium 7,12
Corpusculum chromatoideum9
Flagellum 10
Vagina cytoplasmatica
Spermatozoon 11
Caput11
Acrosoma12
Membrana acrosomatica
extema12
Membrana acrosomatica 12
mtema
Substantia acrosomatica12
Perforatorium 12
Substantia subacrosomatica 12
Substantia postacrosomatica 12
Nucleus
Fossula articularis13
Flagellum11 ,14
Pars conjungens14
Capitulum 14
Centriolum proximale14
Pars intennedia 14
            Centriolum distale 14
            Axonema15
                  Microtubulus centralis15
                  Diplomicrotubulus periphericus 15
            Vagina mitochondrialis!6
            Anulus [Annulus]!7
Pars principalis 14
            Axonema!5
            Vagina amorpha!8
Pars tenninalis 14
            Axonema15
 
EPIDIDYMIS
Extremitas cranialis!9
Extremitas caudalis19
Ductulus efferens proximalis testis20
Ductulus efferens distalis testis20
Ductulus conjungens21
(Ductulus paradidymidis)22
(Appendix epididymidis)22
            (Ductus aberrans)22
                  (Ductulus aberrans)22
Ductus epididymidis2-1.
A. testicularis
            Rr. epididymales
 
DUCTUS DEFERENS
Ansae ductus deferentis23
Pars recta ductus deferentis24
Receptaculum ductus deferentis25
Papilla ductus deferentis26
Ostium ductus deferentis26
Glomus seminale27
Promontorium cJoacale27
Vasa sanguinea et lymphatica et nervi ductus deferentis
            A. renalis cranialis
                  Rr. ureterodeferentiales craniales
            A. ischiadica
            Rr. ureterodeferentiales medii
            A. pudenda
                  Rr. ureterodeferentiales caudales
            V v. testiculares
            Rr. ureterodeferentiales craniales
            V. renalis caudaJis
                  Vv. ureterodeferentiales mediae
            V. pudenda
                  Vv. ureterodeferentiales caudaJes
            Truncus thoracoabdominalis
                  Vasa l. ureterodeferentialia
            N. pudendus
                  Rr. ductus deferentis
Plexus aortic us (PNS Annot. 81)(Lym.)
            Plexus adrenalis
                  Gg. adrenalia
                  Rr. ductus deferentis
 
APPARATUS COPULATIONIS
Phallus masculinus28
            Phallus nonprotrudens29
                  Corpus phallicum medianum30
                  Corpus phallicum laterale30
            Plicae lymphaticae31
            Fossa ejaculatoria32
            Sulcus ejaculatorius32
            Lymphobulbus phalli dexter/sinister33
                  Corpus vasculare phalli 33
                                    Glomera corporis vascularis phalli33
                  Sinus Iymphatici33
            Vasa 1. cloacalia34
Phallus protrudens35
            Basis phalli36
                  Corpus fibrocartilagineum37
            Lymphobulbus phalli38
                  Corpus vasculare phalli38
                         Glomera corporis vascularis phalli38
                  Sinus lymphaticus38
            Cisterna lymphatica basis phalli39
                  Vasa I. c1oacalia40
            Corpus phalli36
                   Sulcus phalli4!
                         Labium sulci phalli dextrum/sinistrum42
            Rugae phalli43
            Cisterna Iymphatica corporis phalli44
            Flexura phalli nonerecti/ Apex phalli erecti45
Sacci phalli36,46
            Saccus cutaneus phalli46
                  Ostium sacci cutanei phalli46
                  Rugae phalli43
                  Lamina epithelialis47
                  Lamina propria47
            Saccus glandularis phalli46
                  Ostium sacci glandularis phalJi46
                  Lamina epithelialis47
                  Lamina propria47
            Lig. elasticum phalli48
            Suspensorium phalIi49
Involucrum phalli36
Fossa ejaculatoria50
Sulcus ejacuiatorius50
M. retractor phalli caudalis [M. levator c1oacae]51
M. retractor phalli cranialis [M. dilator c1oacae]51!